Oferta


Zgodnie z zakresem posiadanych przez firmę uprawnień, wykonujemy następujące prace:

 1. Pomiary do celów projektowych
  • – mapy sytuacyjno-wysokościowe wykonywane w formie analogowej i cyfrowej ( DWG, DXF, DGN)
 2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
  • – wyznaczanie budynku
  • – wyznaczanie reperu roboczego
  • – wyznaczanie punktów głównych
  • – inwentaryzacja powykonawcza budynku
  • – inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
  • – tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod – kan., gazu , kabla energetycznego
  • – inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
  • – tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno – kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
 3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych
  • – podziały działek
  • – wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
  • – wykazy zmian gruntowych
 4. Doradztwo i pomoc w realizacji inwestycji budowlanych w zakresie inżynierii oraz nieruchomości.